STRONG WEB tilbyr digitale løsninger i hele
produksjonskjeden fra design og tekst til
kompliserte tekniske presentasjoner.

Vi jobber med alle typer markedsføring som kan
skje digitalt; nettsider, webbanner, animasjoner
og digitale presentasjoner.

Vi vet at en god hjemmeside er et av nærings-
livets viktigste markedsføringsverktøy og en
døråpner for gode kunderelasjoner. Kombinert med
andre marketingverktøy er internett et
kostnads-effektivt element i mediemiksen.
LENA K TORP

JOBBER