STRONG WEB tilbyr digitale løsninger i hele
produksjonskjeden fra design og tekst til
kompliserte tekniske presentasjoner.

Vi jobber med alle typer markedsføring som kan
skje digitalt; nettsider, webbanner, animasjoner
og digitale presentasjoner.

Vi vet at en god hjemmeside er et av nærings-
livets viktigste markedsføringsverktøy og en
døråpner for gode kunderelasjoner. Kombinert med
andre marketingverktøy er internett et
kostnads-effektivt element i mediemiksen.
Lena K Torp har 30 års erfaring som Art Director og
designer fra forlag, reklame- og designbyrå, både
som ansatt og som leder av eget byrå. Hun kommer fra
Stockholm, men har bodd mer enn 20 år i Norge.

Lena jobber med alt som har ett designelement i seg.
Design som virkemedel anser hon er en viktig del
av den totale markedsføringen, der web har en
fremtredende og viktig rolle i dagens mediamiks.
LENA K TORP

JOBBER

LENA K TORP
rådgiver / designer
lena@strongdesign.no
T +47 900 61 820