STRONG TEKST er totalleverandør av tekst:
redaksjonell tekst, reklametekst, språkvask,
journalistikk, portrettintervju, webtekst og
PR-tekst. Vi bistår gjerne med tekstrådgivning
og arrangerer skrivekurs i samarbeid
med kjente forfattere.

STRONG TEKST gjør ting enkelt, går rett på
sak, og er opptatt av at tekst, foto og design
skal fungere som en helhet i forhold til kundens
ønsker og profil. Det gjør gjenkjennelsen
optimal og markedsføringen kostnadseffektiv.
BERNT ROALD NILSEN