STRONG TEAM jobber med prosesser og kurs
innen team- og lederutvikling i bedrifter og
organisasjoner for å inkludere alle ansatte mot
et felles mål.
ANNIKEN C. STRØM