STRONG TEAM jobber med prosesser og kurs
innen team- og lederutvikling i bedrifter og
organisasjoner for å inkludere alle ansatte mot
et felles mål.
Anniken C. Strøm har kompetanse i å jobbe med
team og ledergrupper som har spesielt utfordrende
situasjoner som må løses raskt. Hun gir individene
kunnskap og trening i å skape den grad av åpenhet
og trygghet som skal til for at et team får utvikle
seg positivt. Deltakerne omtaler hennes program
som mer treningsleir enn kurs, fordi de trener på å
kommunisere så de blir tydelige i sine budskap.
De fleste husker en samling Anniken har gjennomført
som god trening for det virkelige liv.
ANNIKEN C. STRØM

ANNIKEN C. STRØM
MBA og prosessveileder
anniken@teamfokus.no
T +47 970 79 970
www.teamfokus.no